SuperLesing – Hvordan få rask oversikt over pensum og kun gå i dybden på det viktigste

Hvordan få rask oversikt over pensum og kun gå i dybden på det viktigste.

SuperLesing er første taktikk og legger grunnlaget for ToppLæring. Den handler om å få rask oversikt over hele pensum for å finne sammenhengen, og forstå helheten før vi går i dybden på de viktigste emnene i faget.

Taktikken hjelper SuperStudenten å bruke mesteparten av FokusTiden på de emnene i faget som har størst sannsynlighet for å komme på eksamen.

SuperLesing er en samling av tre teknikker for å lese smartere. På denne måten får vi PensumPerspektiv og muligheten til å HurtigLese gjennom hele pensum før vi DybdeLeser de viktigste emnene.

Har du lagt merke til de som går i alle forelesninger, gjør alle oppgaver, og leser hele pensum ikke alltid får toppkarakter på eksamen?